My services

I am a qualified, freelance Polish language translator and interpreter, with 14 years of experience gained in the UK, whilst working for clients such as Bristol City Council (including Social Services), Avon and Somerset Police, Crown Prosecution Service, HM Courts and Tribunals, local solicitors, schools, the NHS (including mental health teams), personal injury solicitors and case managers.

For more information regarding my experience and expertise, please visit the „About me” section.

I offer the following services:

Polish to English and English to Polish interpreting: 

  • Face-to-face (simultaneous and consecutive) – in the South West of England and in Wales – within a reasonable travelling distance from Bristol (UK)
  • Telephone 
  • Video

As a member of National Register of Public Service Interpreters, I abide by their Code of Professional Conduct, which, among other things, means that I respect confidentiality, act impartially and provide as accurate translation as both languages allow.

–  English to Polish and Polish to English translation

I specialise in legal, medical and medico-legal translation. 

All my translations are thoroughly researched and completed to the highest standard, well presented and read like original; always delivered on time.

Please contact me to discuss your needs and to agree a price and delivery deadline of required services.
Please note that due to the nature of interpreting assignments, I am not always able to answer the phone, so please leave a voice message or send a text and I shall get back to you as soon as I can.

I look forward to hearing from you about my next interpreting or translation job!

About me

My adventure with languages started in primary school, when I learnt Russian and English. It came very easy to me and as my end-of-secondary education exams I took Polish, Russian and English! I was very lucky not to be required to take maths…

I started dreaming of becoming a translator in secondary school after my teacher talked about his friend – and interpreter – who was able to interpret the news simultaneously whilst it was read out on the radio. “What an incredible skill that is!”, I thought.

I went on to study Russian at the University of Warsaw and graduated with a distinction. But it wasn’t time to start my translation career. Not yet. It began three years after my arrival into the UK, and slowly, but surely it’s been gaining momentum ever since.

I am now a qualified and experienced translator and interpreter who holds a Diploma in Public Service Interpreting, an up-to-date enhanced DBS Certificate and has her name included in the National Register of Public Service Interpreters.

I have lived in the UK for 17 years now, so in order to ensure high quality services, I regularly read books and articles in my mother tongue, as well as listen to the radio and watch films, so that my Polish stays natural and up-to-date with its transformations.

I excel at projects which require accuracy, meticulous research skills and a translation that reads like the original text, particularly in the areas of Law, Health, Medicine and Psychology.

I am one those lucky professionals who love their job and can’t imagine their lives without it.

O mnie i o usługach

Jestem wykwalifikowanym tłumaczem języka angielskiego (magister filologii rosyjskiej UW, Diploma in Public Service Interpreting), z czternastoletnim doświadczeniem zdobytym na terenie Wielkiej Brytanii.

Moje nazwisko znajduje się na liście tłumaczy sektora publicznego – National Register of Public Service Interpreters.

Oferuję zarówno tłumaczenia ustne (na miejscu, telefoniczne i wideo), jak i pisemne.

Specjalizuję się w tłumaczeniu tekstów  z zakresu prawa, medycyny i edukacji.

Świadczę usługi m.in. dla sądów, policji, NHSu, szkół, opieki społecznej, lokalnych władz (np. Bristol City Council), prawników (w tym specjalizujących się w prawie rodzinnym oraz prowadzących sprawy o odszkodowania powypadkowe) i dla klientów indywidualnych.

Korzystając z moich usług, mają Państwo możliwość ustalenia bezpośrednio z usługodawcą terminu, formatu oraz sposobu/miejsca ich realizacji. Wszystkie moje tłumaczenia poprzedzone są dokładnym zbadaniem przedmiotu i wykonane na najwyższym poziomie, dzięki czemu są czytelne i czyta się je jak oryginał. Zawsze dostarczane na czas.

Proszę o kontakt telefoniczny lub emailowy w celu omówienia Państwa potrzeb i ustalenia ceny usługi i terminu realizacji. Jeżeli nie odbieram telefonu, proszę zostawić wiadomość głosową lub wysłać sms. Na pewno odezwę się do Państwa jak tylko będę ponownie wolna.